Ekologisk mat / Europalövet

EU lövet

Europalövet är symbolen för ekologiskt jordbruk.

I den ekologiska odlingen använder man inte konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Fodret till djuren är i huvudsak producerat på den egna gården. Det är också viktigt att djuren får vistas utomhus och att de får utlopp för sina naturliga beteenden.

För att få märka livsmedel som ekologiska krävs att de innehåller minst 95 procent ekologiska ingredienser och att alla steg i produktionen har varit kontrollerade av ekologiska kontrollorgan.

Hur viktigt är det med ekologisk mat?

Läs mer om Ekologisk mat på Livsmedelsverket.

El, Bra miljöval

El - Bra Miljöval

El - Bra MiljövalDet finns några olika miljömärkningar av el. Men den som gör störst skillnad för miljön är Bra Miljöval. Vi är den enda miljömärkningen på el som ställer tuffa miljökrav på produktionen. Alla elbolag med Bra Miljöval-el investerar i olika projekt som främjar energieffektivisering och miljön. Varje år kontrolleras märkningen av oberoende auktoriserade revisorer.

KRAV, kravmärkt

KRAV

KRAVKRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för ekologisk mat. Det finns idag många produkter som är kravmärkta.

KRAV utgår från den ekologiska grunden och ställer höga kvalitétskrav på bland annat god djuromsorg, socialt ansvar och minskad klimatpåverkan. KRAV-certifierad mat odlas utan kemiska bekämpningsmedel och innehåller inga naturfrämmande tillsatser.

Tillsammans med konsumenter, producenter och handeln har KRAV under 25 års tid drivit fram en ekologisk marknad i Sverige.

KRAV-märkets mervärden

För att matprodukter skall få vara kravmärkta krävs följande:

 • Bra miljö & klimat
  KRAVs regler siktar mot en hållbar produktion och låg klimatpåverkan. Därför får kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer (GMO ) inte användas.
 • God djuromsorg
  Det är också viktigt hur djuren har det. De ska kunna bete sig så naturligt som möjligt. Exempel på detta är att grisarna går ute hela året.
 • God hälsa
  KRAV-mat är ärligare mat – utan onödiga tillsatser som syntetiska aromämnen, smakförstärkare eller färgämnen. Hälsa kan dessutom handla om psykiskt och fysiskt välbefinnande, som KRAV också står för.
 • Socialt ansvar
  En KRAV-godkänd produktion kan bli underkänd om arbetsvillkor och sociala förhållanden vid produktionsplatsen är undermåliga.

Hämtat från http://www.krav.se/