Miljömärkningar för rengöring

Miljöskadliga kemikalier som finns ofta i rengöringsmedel som sköljs med avloppsvattnet ut i våra vattendrag. Vattenorganismerna utsättes för de kemikalierester som inte avlägsnas i kommunala reningsverk eller småskaliga reningsanläggningar för egnahemshus i glesbygden.

Ditt val av rengöringsmedel spelar en stor roll då det är stor skillnad på miljöbelastningen hos olika produkter. Visa miljöhänsyn genom att använda miljömärkta tvättmedel och satsa på mekanisk rengöring i den mån det går.

Det finns olika val för dig som letar efter miljömärkta rengöringsmedel

 

EU Ecolabel

EU Ecolabel, tidigare känd som EU-Blomman, är EU:s officiella miljömärke. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för EU Ecolabel i Sverige. Arbetet sker på regeringens uppdrag. Läs mer på Svanens hemsida.

Bra miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning. Naturskyddsföreningens mål är ett samhälle i balans med naturen. Bra Miljöval är ett verktyg för att nå det målet. Märkningen gör att du kan välja de produkter som är minst skadliga för miljön. Läs mer om Bra Miljöval på Naturskyddsföreningens hemsida.

Blå Ängeln / Der Blau Engel

Den Blå ängeln är Tysklands miljömärke. Det är det äldsta miljömärket i världen och har funnits ända sedan 1978. Kriterierna för denna miljömärkning tas fram av det tyska naturvårdsverket och är en statlig och frivillig miljömärkning, precis som svenska miljömärkningen Svanen. Syfte Målet med miljömärkningen ”Blå ängeln” är att minimera miljöpåverkan av skadliga ämnen, energiförbrukning …

Svanen, svanenmärkt

Syftet med Svanen är att hjälpa konsumenter välja de ur miljösynpunkt bästa produkterna på marknaden. Svanenmärkningens vision är ett hållbart samhälle och de bidrar genom miljömärkningar till en hållbar konsumtion. För företag är en Svanenmärkning ett bevis på att de aktivt arbetar för en hållbar produktion och att deras produkter har uppfyllt svanenmärkets tuffa miljökrav. …

Ett svar på ”Miljömärkningar för rengöring”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *