Miljömärkningar för elektronik

Miljömärkningar inom elektronik.

Naturskyddsföreningen har en miljömärkning som heter Top Ten som visar de bästa elektroniska produkterna utifrån energiförbrukning. Allt från Kylskåp till Luftvärmepumpar.

Top Ten Sverige

Miljömärkning energi / vitvaror

Energiklass. Märkningen anger hur miljövänlig en produkt är. Märkningen finns för vitvaror och tv-apparater. Skalan går från A till G där A är bäst. Det finns även tillagt en symbolskala med plustecken. A+,  A++ och A+++ finns. A+++ är den mest miljövänliga, såvida att produkten drar minst energi. Märkningen är obligatorisk i hela Europa.

Blå Ängeln / Der Blau Engel

Den Blå ängeln är Tysklands miljömärke. Det är det äldsta miljömärket i världen och har funnits ända sedan 1978. Kriterierna för denna miljömärkning tas fram av det tyska naturvårdsverket och är en statlig och frivillig miljömärkning, precis som svenska miljömärkningen Svanen. Syfte Målet med miljömärkningen ”Blå ängeln” är att minimera miljöpåverkan av skadliga ämnen, energiförbrukning …

Astma- och allergiförbundet

Astma- och allergiförbundets märkning är egentligen ingen miljömärkning. Denna märkning av produkter ska ses som en vägledning i sökandet efter produkter som är bra ur allergisynpunkt. Mer information hittar du på Astma- och allergiförbundets hemsida.

TCO Certified

TCO Certified är en hållbarhetscertifiering med fokus på att IT-produkter och deras produktion ska baseras på miljömässig, social och ekonomisk hänsyn. Produkter som är TCO Certifierade uppfyller kraven på socialt ansvarstagande i produktion, användarsäkerhet och bra ergonomisk design samt miljöegenskaper för både IT-produkterna och deras produktion under hela livscykeln. Syftet med TCO Certified är att underlätta att ställa hållbarhetskrav vid IT-inköp. I …

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *