ISO-standard

Det finns 3 olika typer med ISO-standarder av miljömärkningar. En del miljömärkningar innebär att tillverkaren ansöker hos en organisation som har kriterier och som utfärdar miljömärket. Ofta krävs då att en oberoende certifieringsorganisation kollar att man inte fuskar.

Typ I – ISO 14024

Miljömärkning med symboler (exempelvis krav, svanen, bra miljöval).

Typ II – ISO 14021

Egna miljöuttalanden/påståenden samt reklam (exempelvis änglamark, I love eco).

Typ III – ISO 14025

Certifierade miljövarudeklarationer. Handlar inte om produkten är godkänd eller ej, utan hur bra miljöprestanda den har.

Mer information

Du kan läsa mer om olika standard för miljömärkningar på Svenska Institutet för Standarder