ISO-standard

Det finns 3 olika typer med ISO-standarder av miljömärkningar. En del miljömärkningar innebär att tillverkaren ansöker hos en organisation som har kriterier och som utfärdar miljömärket. Ofta krävs då att en oberoende certifieringsorganisation kollar att man inte fuskar.

Typ I – ISO 14024

Miljömärkning med symboler (exempelvis krav, svanen, bra miljöval).

ISO 14024 är en standard för miljömärkningar, som syftar till att ge konsumenterna en enhetlig och tillförlitlig information om produkternas miljöpåverkan. Standarden definierar processer för att utvärdera och certifiera miljömärken på produkter och tjänster. Märken som är certifierade enligt ISO 14024 inkluderar Svanen och EU-blomman.

Typ II – ISO 14021

Egna miljöuttalanden/påståenden samt reklam (exempelvis änglamark, I love eco).

ISO 14021 definierar regler för information som ska ingå i en miljödeklaration, inklusive miljöpåverkan från produktens livscykel, samt processer för att säkerställa att informationen är korrekt och tillförlitlig.

Typ III – ISO 14025

Certifierade miljövarudeklarationer. Handlar inte om produkten är godkänd eller ej, utan hur bra miljöprestanda den har.

En Type III miljödeklaration är en självdeklaration från tillverkaren som beskriver produktens miljöpåverkan genom hela dess livscykel, från råmaterial till avfallshantering. Standarden ger riktlinjer för hur informationen ska samlas in, bedömas och rapporteras på ett objektivt, transparent och tillförlitligt sätt.

Mer information

Du kan läsa mer om olika standard för miljömärkningar på Svenska Institutet för Standarder