Varför bör jag inte äta kött?

Det finns många skäl till varför man kan välja att inte äta kött:

 1. Hälsoskäl: Många studier har visat att en kost rik på kött kan öka risken för hälsoproblem såsom hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och vissa former av cancer.
 2. Miljöpåverkan: Produktionen av kött är en av de största källorna till växthusgaser och bidrar till den globala uppvärmningen, samtidigt som den kräver stora mängder land, vatten och andra resurser.
 3. Djurrätt: Köttproduktion innebär ofta en hög grad av djurplågeri och dåliga levnadsvillkor för djur, vilket kan strida mot moraliska och etiska övertygelser hos vissa människor.
 4. Bättre alternativ: Det finns många goda alternativ till kött, inklusive bönor, linser, nötter och grönsaker, som är rika på näringsämnen och protein och som ofta är mer hälsosamma och mer hållbara för miljön.

Sammanfattningsvis finns det många skäl till varför man kan välja att inte äta kött, men det är upp till varje individ att avgöra vilken diet som passar dem bäst och vad som är mest förenligt med deras egna värderingar och livsstil.

Ä-märket

City gross miljömärkning / Ä-märket

miljomarkning-akta-varaFlera företag (bl.a. City Gross och Kung Markatta) samarbetar med den oberoende konsumentföreningen Äkta vara som står bakom Ä-märkningen. Vill du undvika E-nummer och andra tillsatser, leta efter Ä-märket på hyllkanten i City gross butiker eller direkt på produkten i andra butiker runtom i Sverige.

KRITERIER FÖR Ä-MÄRKET

Det är föreningen Äkta vara som granskar och bedömer vilka varor som får använda Ä-märket. Sådana livsmedel måste uppfylla vissa grundkrav. Dessa är:

 • Inga E-nummer (förutom bakpulver och fruktpektin)
 • Inga aromämnen förutom extrakt
 • Inga industriella ingredienser som traditionellt inte ingår i livsmedlet. Exempel: modifierad stärkelse, jästextrakt, bambufibrer
 • Inga tillsatta vitaminer eller andra tillsatta näringsämnen

Livsmedel som är naturligt fria från tillsatser som fisk, kött, frukt och grönsaker – märks inte med Ä-märket.

Företag

Här hittar du presentationer av de företag som har avtal med Äkta vara om att märka produkter med Ä-märket.

Blå Ängeln / Der Blau Engel

MiljömärkningDen Blå ängeln är Tysklands miljömärke. Det är det äldsta miljömärket i världen och har funnits ända sedan 1978. Kriterierna för denna miljömärkning tas fram av det tyska naturvårdsverket och är en statlig och frivillig miljömärkning, precis som svenska miljömärkningen Svanen.

Syfte

Målet med miljömärkningen ”Blå ängeln” är att minimera miljöpåverkan av skadliga ämnen, energiförbrukning och avfall.

Produkter

Allt eftersom det kommer fler tyska butikskedjor och affärer till Sverige säljs även varor märkta med Blå Ängeln. Du kan hitta miljömärkningen på alla tänkbara produkter som t.ex. papper, plast, rengöringsmedel, batterier, elektronik, mobiltelefoner, tvättmaskiner…

Läs mer om Blå Ängeln

Sidan är på tyska. http://www.blauer-engel.de/

 

Svenskt sigill

Detta är ett kvalitetsmärke på svensk mat och blommor. Svenskt sigill är en miljömärkning som intygar att kontroll av gården skett av oberoende part. Kraven omfattar svensk lagstiftning inom livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljö och innehåller även ytterligare krav som tex GMO-frihet och minskad användning av kemiska bekämpningsmedel.

Läs mer på Svenkt Sigills hemsida.

Bra miljöval

Bra Miljöval

Bra MiljövalBra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning. Naturskyddsföreningens mål är ett samhälle i balans med naturen. Bra Miljöval är ett verktyg för att nå det målet. Märkningen gör att du kan välja de produkter som är minst skadliga för miljön.

Läs mer om Bra Miljöval på Naturskyddsföreningens hemsida.

KRAV, kravmärkt

KRAV

KRAVKRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för ekologisk mat. Det finns idag många produkter som är kravmärkta.

KRAV utgår från den ekologiska grunden och ställer höga kvalitétskrav på bland annat god djuromsorg, socialt ansvar och minskad klimatpåverkan. KRAV-certifierad mat odlas utan kemiska bekämpningsmedel och innehåller inga naturfrämmande tillsatser.

Tillsammans med konsumenter, producenter och handeln har KRAV under 25 års tid drivit fram en ekologisk marknad i Sverige.

KRAV-märkets mervärden

För att matprodukter skall få vara kravmärkta krävs följande:

 • Bra miljö & klimat
  KRAVs regler siktar mot en hållbar produktion och låg klimatpåverkan. Därför får kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer (GMO ) inte användas.
 • God djuromsorg
  Det är också viktigt hur djuren har det. De ska kunna bete sig så naturligt som möjligt. Exempel på detta är att grisarna går ute hela året.
 • God hälsa
  KRAV-mat är ärligare mat – utan onödiga tillsatser som syntetiska aromämnen, smakförstärkare eller färgämnen. Hälsa kan dessutom handla om psykiskt och fysiskt välbefinnande, som KRAV också står för.
 • Socialt ansvar
  En KRAV-godkänd produktion kan bli underkänd om arbetsvillkor och sociala förhållanden vid produktionsplatsen är undermåliga.

Hämtat från http://www.krav.se/