Bra miljöval

Bra Miljöval

Bra MiljövalBra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning. Naturskyddsföreningens mål är ett samhälle i balans med naturen. Bra Miljöval är ett verktyg för att nå det målet. Märkningen gör att du kan välja de produkter som är minst skadliga för miljön.

Läs mer om Bra Miljöval på Naturskyddsföreningens hemsida.

Miljömärkning energi / vitvaror

Energiklass. Märkningen anger hur miljövänlig en produkt är. Märkningen finns för vitvaror och tv-apparater. Skalan går från A till G där A är bäst.

Det finns även tillagt en symbolskala med plustecken.
A+,  A++ och A+++ finns.

A+++ är den mest miljövänliga, såvida att produkten drar minst energi. Märkningen är obligatorisk i hela Europa.

Miljöbil

Miljömärkning - miljöbil

Miljömärkning - miljöbilEn bil som klassats som miljöbil har lägre beskattning, frihet från trängselskatt och parkeringsförmåner i vissa kommuner. Att köra bil är aldrig bra för miljön men för att få kallas miljöbil krävs följande:

  • Bensin- och dieseldrivna fordon inklusive elhybridmodeller som släpper ut max 120 g/km koldioxid per km samt minst uppfylla utsläppsklassen Euro 5.
  • Fordon som drivs med etanol E85. De får maximalt förbruka motsvarande 9,2 liter bensin per 100 km och måste minst uppfylla utsläppsklassen Euro 5.
  • Fordon som drivs med naturgas-biogas (metan). De får maximalt förbruka 9,7 kubikmeter gas per 100 km och måste minst uppfylla utsläppsklassen Euro 5.
  • Fordon som enbart kan drivas med el från batterier och som max drar 37 kilowattimmar per 100 kilometer.

EU Ecolabel

EU Ecolabel

EU EcolabelEU Ecolabel, tidigare känd som EU-Blomman, är EU:s officiella miljömärke. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för EU Ecolabel i Sverige. Arbetet sker på regeringens uppdrag.

Läs mer på Svanens hemsida.

ICA I love eco

I love eco

I love ecoI love eco är en märkning som ICA har utvecklat. Exempelvis så skall det ekologiska köttet vara KRAV-märkt för att få säljas under varumärket ICA I love eco.

Ekologisk mat / Europalövet

Europalövet är symbolen för ekologiskt jordbruk.

I den ekologiska odlingen använder man inte konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Fodret till djuren är i huvudsak producerat på den egna gården. Det är också viktigt att djuren får vistas utomhus och att de får utlopp för sina naturliga beteenden.

För att få märka livsmedel som ekologiska krävs att de innehåller minst 95 procent ekologiska ingredienser och att alla steg i produktionen har varit kontrollerade av ekologiska kontrollorgan.

Hur viktigt är det med ekologisk mat?

Läs mer om Ekologisk mat på Livsmedelsverket.

El, Bra miljöval

El - Bra Miljöval

El - Bra MiljövalDet finns några olika miljömärkningar av el. Men den som gör störst skillnad för miljön är Bra Miljöval. Vi är den enda miljömärkningen på el som ställer tuffa miljökrav på produktionen. Alla elbolag med Bra Miljöval-el investerar i olika projekt som främjar energieffektivisering och miljön. Varje år kontrolleras märkningen av oberoende auktoriserade revisorer.

Svanen, svanenmärkt

SvanenSyftet med Svanen är att hjälpa konsumenter välja de ur miljösynpunkt bästa produkterna på marknaden.

Svanenmärkningens vision är ett hållbart samhälle och de bidrar genom miljömärkningar till en hållbar konsumtion. För företag är en Svanenmärkning ett bevis på att de aktivt arbetar för en hållbar produktion och att deras produkter har uppfyllt svanenmärkets tuffa miljökrav.

Alla kan bidra till en bättre miljö,

  • konsumenter genom att välja miljömärkta varor och tjänster, och
  • företag genom att mijömärka sina produkter.

För att hitta svanenmärkta varor klicka här.

Hämtat från http://www.svanen.se/