Svenskt sigill

FREE ROAMING FOR INTERNATIONAL CALLS!
Check out the best international Sim Cards and save up to 80% on your phone calls, go to roaming free sims and travelsim!

Detta är ett kvalitetsmärke på svensk mat och blommor. Svenskt sigill är en miljömärkning som intygar att kontroll av gården skett av oberoende part. Kraven omfattar svensk lagstiftning inom livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljö och innehåller även ytterligare krav som tex GMO-frihet och minskad användning av kemiska bekämpningsmedel.

Läs mer på Svenkt Sigills hemsida.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *